Aktualności Odkłamujemy fake news

Cywilizacyjny skok ochotniczych straży pożarnych w Gminie Poraj

Władze Gminy przywiązują szczególną wagę do zapewnienia należytego bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy. Bezpieczeństwo publiczne, to nie tylko ochrona przeciwpożarowa, ale również ogół spraw związanych z planowaniem, organizacją i realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i współpracy z zawodową strażą i policją. Największy nacisk w Gminie Poraj kładziony jest na rozwój ochotniczych straży […]

Hot news

Głosujmy na nasze Przedszkola!

Trwa plebiscyt na najlepsze przedszkola w miastach i powiatach całej Polski. W naszym powiecie myszkowskim mamy swoich reprezentantów z Poraja, Żarek Letniska, Choronia, Jastrzębia i Masłońskiego. Głosujmy na Naszych! Do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Było/Jest

Basen kąpielowy w Żarkach Letnisku

Basen na rzece Czarka wybudowano w 1964 r. Od samego początku przyciągał tłumy turystów z terenów Częstochowy i aglomeracji Śląsko-Dąbrowskiej. Z biegiem lat stan techniczny obiektu ulegał pogorszeniu, dlatego Urząd Gminy w Poraju zadecydował o przeprowadzeniu jego modernizacji. Odnowiony basen rozpoczął działalność w 2011 r.

Aktualności Odkłamujemy fake news

Cywilizacyjny skok ochotniczych straży pożarnych w Gminie Poraj

Władze Gminy przywiązują szczególną wagę do zapewnienia należytego bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy. Bezpieczeństwo publiczne, to nie tylko ochrona przeciwpożarowa, ale również ogół spraw związanych z planowaniem, organizacją i realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i współpracy z zawodową strażą i policją. Największy nacisk w Gminie Poraj kładziony jest na rozwój ochotniczych straży […]