Hot news

III Zalew Biegaczy

Weź udział w trzeciej edycji Zalewu Biegaczy  i sprawdź swoje siły w biegu wokół Zalewu Porajskiego.! Zapisy trwają!

Było/Jest

Budynek Wielofunkcyjny w Masłońskim

Budynek Wielofunkcyjny w Masłońskim powstał w 2012 r. w ramach projektu „Integracja mieszkańców poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego w Masłońskim, gmina Poraj”.

Aktualności Odkłamujemy fake news

Informacja dot. utylizacji przeterminowanych leków

Na podstawie art. 3 pkt. 2 Rozdział 2 Uchwały 187(XXIII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj operator, który na mocy wygranego przetargu podpisał z Gminą Poraj umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ma obowiązek odbierania m.in. przeterminowanych leków i chemikaliów. […]