Hot news

Lodowisko już otwarte!

Szykujmy łyżwy! Lodowisko „Biały Orlik” w Poraju już otwarte!

Było/Jest

Budynek Wielofunkcyjny w Masłońskim

Budynek Wielofunkcyjny w Masłońskim powstał w 2012 r. w ramach projektu „Integracja mieszkańców poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego w Masłońskim, gmina Poraj”.

Aktualności Odkłamujemy fake news

Kolejna pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Gmina Poraj otrzymała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. To kolejna w ostatnich dniach, po projekcie budżetu, pozytywna opinia, którą Gmina otrzymała z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Aktualnie Gmina Poraj konsekwentnie wdraża zapisy Programu Postępowania Naprawczego.