Wydarzyło się

Operetka i musical w „Bajce”

Sobota 17 marca. To był zupełnie wyjątkowy wieczór, a wszystko za sprawą koncertu artystów scen poznańskich, których po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć w sali widowiskowo-kinowej „Bajka” w Poraju. Organizatorem tego wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju. Tym razem do świata operetki i musicalu zabrali nas artyści: Karolina Garlińska (sopran), Jarosław […]

Odkłamujemy fake news

Finansowanie oświaty – fakty i mity

Reforma edukacji stała się faktem. Bez faktycznych konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim, bez jakichkolwiek konsultacji z samorządami lokalnymi, przy jednostronnej opinii środowisk naukowych mamy nową, niekoniecznie lepszą jakość. Jak prezentuje się ta jakość po upływie roku od wszczęcia działań zmierzających do jej urzeczywistnienia? Czy realizują się obietnice o wsparciu samorządów lokalnych? Prześledźmy to na przykładzie Gminy […]

Odkłamujemy fake news

Więcej zadań = więcej ludzi!

Zwiększenie zadań własnych dla samorządów, pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizacja wielu inwestycji, remontów, projektów unijnych, podwojenie wpływów i wydatków budżetowych, korzystanie z aktywnych form zatrudnienia realizowanych wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy – to wszystko wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Urzędzie Gminy Poraj w stosunku do roku 2010.