Było/Jest

Kino „Bajka”

Budowę budynku kina „Bajka” rozpoczęto przed I wojną światową, ale prawdziwy kompleksowy remont przeprowadzono dopiero w latach 2012-2014.

Pozyskane dofinansowanie:  1.136.075,52 zł

Wartość całkowita projektu:  1.410.831,64 zł

Budowę samego obiektu kina „Bajka” w Poraju rozpoczęto przed I wojną światową – miała to być synagoga
dla dość licznej na tym terenie diaspory żydowskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.
budowę kontynuowano już jako remizę dla powstałej wtedy Ochotniczej Straży Ogniowej. W wybudowanym
obiekcie urządzono także salę widowiskową dla działających przy straży amatorskich zespołów artystycznych.
Po II wojnie światowej urządzono w nim na stałe kino „Bajka”, które po kilku modernizacjach funkcjonowało
do końca XX w. Obecnie, po zakończeniu generalnego remontu w 2014 r., jest to nowoczesna sala widowiskowo-
kinowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

Kompleksowe zagospodarowanie budynku w ramach gruntownego remontu zawierało:

 • przebudowę sali widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym
 • przebudowę schodów i ciągów komunikacyjnych
 • realizację urządzeń technicznych
 • dostosowanie budynku do przepisów BHP i PPOŻ
 • likwidację barier architektonicznych
 • wyposażenie i reprezentacyjne wykończenie wnętrz
 • wymianę drzwi i okien
 • wykonanie elewacji zewnętrznej
 • remont łazienek i sanitariatów
 • wymianę instalacji wewnętrznych
 • i wiele innych prac budowlanych.

Obecnie w sali widowiskowo-kinowej „Bajka” odbywa się kilkadziesiąt różnego rodzaju wydarzeń rocznie,
m.in. koncertów, konkursów, gali, uroczystości, spektakli, wieczorów poetyckich, występów kabaretów itp.
Ponadto normalnie działa kino, które organizuje projekcje filmów dla dzieci.

BYŁO:
JEST:


Przed remontem:

      


W trakcie remontu:

      


Po remoncie:

      

       

 

Foto: arch. UG Poraj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *