Było/Jest

Basen kąpielowy w Żarkach Letnisku

Basen na rzece Czarka wybudowano w 1964 r. Od samego początku przyciągał tłumy turystów z terenów Częstochowy i aglomeracji Śląsko-Dąbrowskiej. Z biegiem lat stan techniczny obiektu ulegał pogorszeniu,
dlatego Urząd Gminy w Poraju zadecydował o przeprowadzeniu jego modernizacji. Odnowiony basen
rozpoczął działalność w 2011 r.

Pozyskane dofinansowanie: 555.852,80 zł

Wartość całkowita projektu: 1.079.176,32 zł

W ramach projektu pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego – basen kąpielowy w Żarkach Letnisko na cele rekreacyjno-sportowe dla Zagłębia i Częstochowy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wykonano zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, wybudowano nowe ścieżki i budynek szatniowo-sanitarny, wyposażony w toalety, prysznice oraz szatnie zasilane przez kolektory słoneczne zamontowane na dachu. Ponadto przygotowano miejsce pod plac zabaw i wytyczono boisko do siatkówki plażowej.

W okresie wakacyjnym basen cieszy się dużym powodzeniem i stanowi jedną z najważniejszych atrakcji
Żarek Letniska.

BYŁO:
JEST:

 

Przed remontem:

   


W trakcie remontu:


Po remoncie:

 

 

Foto: arch. UG Poraj

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *