Odkłamujemy fake news

Wydobycie wody, a straty w gminnej spółce

Spółka PORECO powstała w 2012 roku i jej głównym zadaniem jest zbiorowe dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków. Temat strat wody był poruszany wielokrotnie na komisjach gminnych, także na tej ostatniej, w kwietniu 2018. Prezes Spółki wyjaśnił dlaczego jest starta i z czego ona wynika. Temat ten został dogłębnie przeanalizowany i podjęte zostały wnioski, ale nie przeszkodziło to radnej Zdzisławie Polak do „przekazania” suchych informacji lokalnemu blogerowi, by ten – w swoim stylu – zrobił z nich użytek. Nie dziwi nas fakt, że ani radna, ani bloger
nie ujawnili wszystkich informacji w tym temacie tak, by przekaz był rzetelny. Nie chcąc zostawiać Państwa
z tym nierzetelnym, zmanipulowanym przekazem, poniżej wyjaśniamy temat strat wody.

Straty wody w Gminie, w czasie kiedy spółka jeszcze nie funkcjonowała, czyli przed rokiem 2012, gdzie zadanie dostarczenia wody spoczywało na wydziale gminnym, wynosiło ok. 45%. Taki stan utrzymywał się jeszcze w roku 2013. Natomiast od tego czasu strata ta spadała i w ostatnich latach utrzymuje się w granicach 35%.
Spowodowane to było wieloma działaniami spółki takimi choćby jak:

 1. Utworzenie pogotowia technicznego, które reaguje 24h na dobę w sytuacjach awarii wodociągu. Pod numer telefonu pogotowia technicznego można dzwonić o każdej porze i zgłaszać awarie, dzięki czemu pracownicy
  spółki reagują na awarie w sposób szybszy, co przy większych awariach wodociągu powoduje mniejsze starty.
  Do tego czasu takie awarie były zgłaszane do Gminy, w czasie jej urzędowania.
  Warto w tym punkcie napisać o specyfikacji technicznej wodociągów w Poraju, która posiada jedno duże ujęcie
  w miejscowości Masłońskie, obsługuje ono całą Gminę w wodę w systemie powiązanych ze sobą wodociągów.
  W związku z tym woda dostarczana do każdej miejscowości musi być prowadzona dużej średnicy wodociągiem,
  co w sytuacjach jej awarii powoduje duże starty wody. Razem długość wodociągu w gminie to prawie 120 km.
 2. Przed powstaniem spółki nie wymieniano wodomierzy w gospodarstwach domowych, co spowodowało,
  iż w 2012 roku wodomierzy bez legalizacji było około 90%. Od 2013 roku podjęto szerokie działania polegające
  na wymianie wodomierzy na takie, które liczą wodę w sposób dokładny i niwelują starty wody, które wynikają
  z błędnego pomiaru.

 3. Zainstalowano na przepompowni wody system powiadamiania SMS o awariach przepompowni, co powoduje szybszą reakcję pracowników. Także dla wygody mieszkańców spółka informuje o planowanych pracach remontowych, czy podjętych napraw wodociągu poprzez wysyłanie sms-ów z informacjami o przerwie
  w dostawie wody.

Oczywiście woda, która zostaje wydobyta, a nie sprzedana, wykorzystywana jest na inne cele
m.in. na cele PPOŻ, płukanie sieci wodociągowej, płukanie sieci kanalizacyjnej i inne cele technologiczne.

Opłata środowiskowa, którą spółka jest zobowiązana opłacić za wydobycie, została uiszczona do Urzędu Marszałkowskiego, w tym za wodę, która została zaliczona do strat, tzn. za 248,7 tyś m3 i jest to kwota 21.140 zł,
co stanowi 0,02% wszystkich kosztów dostarczania wody w Gminie.

Obecnie cena w Gminie Poraj za wodę wynosi 2,98 zł brutto/m3
i jest najniższą w powiecie myszkowskim.

Niewątpliwie każda starta wody jest stratą przede wszystkim dla środowiska i spółka czyni cały czas starania,
aby była ona jak najmniejsza. Zostały podjęte już działania, które mają na celu znalezienie ewentualnych nieszczelności wodociągów w miejscach, które nie są widoczne, a mogą powodować wycieki (straty).
Na ostatniej komisji prezes został zobowiązany do tego, aby starta wody z roku na rok była coraz mniejsza.
Liczymy na pozytywne efekty kolejnych działań podejmowanych przez Spółkę w celu wyeliminowania tych strat.

 

Fot.: UG Poraj, pixabay

 

One Reply to “Wydobycie wody, a straty w gminnej spółce

 1. …a moje pytanie jest takie, jakiegoż to fejknjusa odkłamujecie? Strata roczna jest na poziomie 35% i taka informacja pojawiła się w sieci. Gdzie więc ten fejknjus?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *