Było/Jest

Dworzec PKP w Poraju

Stację kolejową III klasy w Poraju wybudowano w latach 1847-1849 w ramach Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, która zawierała budynek stacji z kasą biletową, poczekalnią i bufetem dla podróżnych, mieszkanie zawiadowcy, nastawnię z warsztatem naprawczym, stację pomp z wieżą ciśnień, magazyn towarów oraz domy mieszkalne dla kolejarzy. W czasie II wojny światowej właśnie tu była stacja graniczna między Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem. Po wojnie stacja funkcjonowała do 1956 roku. W latach 1985-87 trwała budowa nowego budynku dworca, niedaleko starej stacji, który został uroczyście otwarty 18 lipca 1987 roku. Służył podróżnym przez wiele lat, ale niestety został zamknięty przez zarząd PKP i od tego czasu stał i niszczał.

Dzięki współpracy władz Gminy Poraj z zarządem PKP udało się dojść do porozumienia i wspólnymi siłami rozpoczęto prace nad przywróceniem blasku dawnemu budynkowi. W latach 2013-2014 przeprowadzono kompleksową modernizację budynku stacji. Dworzec został przystosowywany do współczesnych standardów obsługi podróżujących. Budynek zyskał nową elewację i zegar zewnętrzny o średnicy 2 m, podcienia, pojawiło się również nowe oświetlenie zewnętrzne.

Wyremontowano także hol dworca, który będzie pełnił funkcję poczekalni. Zamontowano w nim nowe oświetlenie, tablice informacyjne oraz małą architekturę: ławki i kosze. W posadzce umieszczono ścieżki dla osób niedowidzących i niewidomych. Remont przeszły kasa biletowa i dworcowe toalety, które również dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Część przestrzeni zagospodarowano przy współpracy z Gminą Poraj, która na dworcu postanowiła uruchomić gminne Centrum Informacji Turystycznej wraz z przestrzenią wystawienniczą.

Przy dworcu powstało kilka nowych miejsc parkingowych i ustawiono tak bardzo tu potrzebne stojaki na rowery oraz ławki. Uporządkowano również tereny zielone. Inwestycja objęła również wymianę instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont dachu i ocieplenie budynku. Zamontowano nowoczesny monitoring, który wpływa pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na dworcu i w jego otoczeniu.

Przebudowa Dworca PKP w Poraju była sfinansowana ze środków własnych PKP S.A. oraz budżetowych.
Wartość inwestycji to ponad 4 miliony złotych.

2 września 2014 r. władze Gminy Poraj utworzyły na Dworcu PKP w Poraju gminne Centrum Informacji Turystycznej, które powstało,
by promować Gminę Poraj oraz wspierać rozwój turystyki w naszym regionie.

To właśnie tu wszyscy zainteresowani mogą zdobyć niezbędne informacje dotyczące naszego regionu oraz całej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, poznać ich walory turystyczne, dowiedzieć się, jakie wydarzenia kulturalne odbywają się w okolicy, a także wziąć udział w organizowanych tu rozmaitych wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach.

CIT ściśle współpracuje z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy Poraj oraz Śląską Organizacją Turystyczną, a także punktami informacji turystycznej działającymi w sąsiednich gminach i na terenie całego województwa.

Pozyskane dofinansowanie: 37.000,00 zł

Wartość całkowita projektu: 55.042,50 zł

 

W lutym 2015 r. do budynku dworca przeniosła swoje księgozbiory również Gminna Biblioteka Publiczna. Wraz z Centrum Informacji Turystycznej obie instytucje tworzą teraz całkiem nowy, kulturalno-informacyjny punkt na mapie Gminy Poraj.

Ponadto w 2018 r. rozpoczęły się wokół dworca prace budowlane, mające na celu utworzenie tu Centrum Przesiadkowego, które będzie stanowić początek sieci dróg pieszo-rowerowych okalających region częstochowski, łączących lokalną sieć transportową z sieciami regionalnymi, a środki masowego transportu z atrakcjami naszego regionu.

 

BYŁO:
JEST:

 

Przed remontem:


Po remoncie:

  

   


Centrum Informacji Turystycznej:


Gminna Biblioteka Publiczna:

 

Foto: arch. UG Poraj, CIT, GBP

 

One Reply to “Dworzec PKP w Poraju

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *