Odkłamujemy fake news

Kilka faktów z funkcjonowania OSP Gęzyn

Jak w każdej gminie także w Gminie Poraj funkcjonują jednostki działające prężnie, mające dużą liczbę strażaków, z dużą ilością wyjazdów do zdarzeń i sporą liczbą druhów w swoich szeregach oraz te, które są mniejsze. Taką jednostką jest np. OSP Gęzyn. Co nie oznacza, że potrzeby druhów OSP z takich jednostek są zaniedbywane przez władze gminne i szczebel powiatowy związku. Wręcz przeciwnie. Wspierane są siłami zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami samej jednostki. Przez wiele lat jednostka w Gęzynie była zaniedbywana, budynek remizy był w opłakanym stanie, odstraszało otoczenie wokół. Od 2010 roku nastąpił cywilizacyjny skok tej jednostki.
Nadal największą bolączka jest brak nowego wozu. Jednak strażacy, przed trzema laty, nie chcieli przyjąć propozycji władz Gminy, wyposażenia jednostki w samochód lekki i podjęli decyzję o konieczności zakupu samochodu średniego, na który z uwagi na obecne procedury dofinansowania centralnego, trzeba będzie poczekać…
Prezentujemy dokumenty podsumowujące działalność OSP w Gęzynie w 2017 roku.

W działalności druha strażaka najważniejsza jest aktywność, liczba wyjazdów do zdarzeń oraz godzin przepracowanych na rzecz jednostki.

Druhów aktywnie działających w szeregach straży OSP w Gęzynie jest 11 osób.

 

W ciągu 2017 roku odnotowano 7 wyjazdów.

Co łatwo policzyć, druhowie z Gęzyna wyjeżdżali średnio co 52 dni do akcji, czyli prawie raz na dwa miesiące.

Jak mówi jeden z druhów strażaków z Gęzyna:

Jest nas tak mało, że czasem trudno skompletować załogę do wyjazdu do zdarzenia. Niejednokrotnie było tak, że jednostka nie wyjechała, gdyż nie było druhów gotowych do akcji, ani kierowcy, pomimo sprawnego auta.

 

Samochód

Obecnie jednostka posiada samochód pożarniczy średni. Nie jest to najmłodszy wóz. Od kilku lat władze Gminy Poraj starają się o pozyskanie nowego samochodu.

Przed trzema laty była 100% okazja do pozyskania nowego lekkiego samochodu przez Gminę, jednakże druhowie z Gęzyna odrzucili tę propozycję i postanowili, że będą czekać na samochód średni.

Taka była wola strażaków!

Od tej pory Urząd Gminy wspólnie z Zarządem Powiatowym ZOSP w Myszkowie i Państwową Strażą Pożarną czynią starania, by zakupić taki samochód, ale procedury trwają. Problemem w jego pozyskaniu są zmienione ostatnio w ustawie o ochronie przeciwpożarowej zasady dofinansowania do zakupu nowych aut, które znacznie utrudniają gminom ich pozyskiwanie. Są to utrudnienia nie wynikające z winy Urzędu Gminy.

Koszt samochodu strażackiego średniego to dziś blisko 1 mln złotych. Dla przykładu: koszt budowy drogi z Kuźnicy do Gęzyna, która służy obecnie wszystkim, wyniósł 500 tys. zł.

Zarząd jednostki OSP w Gęzynie zdecydowanie odcina się od nieodpowiedzialnych działań kilkoro druhów, które miały miejsce na Dniach Gminy Poraj. Mamy świadomość co do możliwości zakupu samochodu dla naszej jednostki, wiemy jakie są trudności i czekamy, że nastąpi to zgodnie z przyjętym harmonogramem zakupów, który był ustalony pomiędzy władzami Gminy a jednostkami OSP

– podkreśla Jan Podsiadlik, prezes jednostki z Gęzyna, sołtys miejscowości.

 

Modernizacja Remizy

Urząd Gminy przeznaczył również spore środki na modernizację remizy strażackiej. W 2017 roku wykonana została termomodernizacja remizy w Gęzynie. Uprzednio Urząd Gminy wykupił teren sąsiedni remizy, by służył on również pod potrzeby gęzyńskich strażaków.

Dzięki termomodernizacji strażacy zyskali komfortowe warunki wypełniania swojej misji społecznej, a wszyscy mieszkańcy poza zwiększonym poczuciem bezpieczeństwa, również estetyczny i reprezentacyjny budynek strażnicy, który stał się ozdobą centrum miejscowości.

Po zakończeniu remontu w Kuźnicy Starej rozpocznie się remont sali OSP w Gęzynie.

Wykonano kapitalny remont garażu przy jednostce. Urząd Gminy dofinansował modernizację, która wykonana była przy wsparciu środków PSP.

 

Dotacja z Gminy głównym źródłem działania

Rada Gminy Poraj wielokrotnie wyrażała zrozumienie dla potrzeb OSP w Gęzynie. Ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt, że dotacja celowa jest głównym źródłem funkcjonowania tej formacji. Skuteczna ochrona przeciwpożarowa generuje wysokie koszty: niezbędny jest zakup certyfikowanego, specjalistycznego sprzętu.

Dochody Jednostki:

 

Wydatki Jednostki:

W latach 2010-2018 na funkcjonowanie jednostki OSP w Gęzynie wydatkowano ponad 150 tys. zł.

Dla przykładu w 2017 roku:

 

Dla druhów strażaków Urząd Gminy zakupił również telewizor i stół do bilarda (z funduszu sołeckiego, de facto środków gminnych).

 

Foto: arch. UG Poraj

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *