Odkłamujemy fake news

Informacja dot. utylizacji przeterminowanych leków

Na podstawie art. 3 pkt. 2 Rozdział 2 Uchwały 187(XXIII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj operator, który na mocy wygranego przetargu podpisał z Gminą Poraj umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ma obowiązek odbierania m.in. przeterminowanych leków i chemikaliów. […]