Odkłamujemy fake news

Oświadczenie Wójta Gminy Poraj w sprawie kontroli NIK

Poniżej przedstawiamy oświadczenie Wójta Gminy Poraj w sprawie kontroli NIK:

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowanym na stronie internetowej NIK artykułem „Śląskie samorządy
pod lupą kontrolerów NIK” informujemy, że artykuł jest tendencyjny, a wnioski w nim zawarte
są przedwczesne, bowiem kontrola NIK w Urzędzie Gminy w Poraju nie została zakończona.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 524 t.j.) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w terminie 21 dni od dnia jego przekazania.
Umotywowane zastrzeżenia Gminy Poraj zostały w dniu 10 października 2018 r. przesłane
do delegatury NIK w Katowicach.

W mojej ocenie forma i czas publikacji powyższego artykułu ma podłoże wyłącznie polityczne
i jest elementem brudnej kampanii wyborczej. Sformułowania użyte w treści artykułu m.in. „beztroska włodarzy”, „Poraj tonie w długach”, „jednostka ta wpadła w pętlę zadłużenia” itp.
nie polegają na prawdzie i są nadinterpretacją wystąpienia pokontrolnego NIK, które,
poza zgłoszonymi przez Gminę Poraj zastrzeżeniami, są spójne z protokołem kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Gmina Poraj realizuje gospodarkę finansową zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego, który uzyskał pozytywną ocenę
RIO w Katowicach.
Najwyraźniej fala nacisków politycznych spowodowała, że w sytuacji braku zakończenia
kontroli w Urzędzie Gminy w Poraju, a tym samym braku możliwości opublikowania
rzetelnego raportu z kontroli, NIK został zmuszony do opublikowania subiektywnego artykułu.

Wójt Gminy Poraj
Łukasz Stachera

 

Foto: UG Poraj

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *