Wydarzyło się

Msza za Ojczyznę w Dębowcu

W dniu Święta Narodowego 11 Listopada mieszkańcy Dębowca, Choronia i całej Gminy Poraj, jak co roku, modlili się w intencji Ojczyzny. Tym razem uroczystości miały większą rangę, z uwagi na Jubileusz 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Mszę Św. z udziałem władz samorządowych gminy, wielu pocztów sztandarowych, przy tutejszym Pomniku – Mogile odprawił ks. kanonik proboszcz Jan Lisiecki.
Co roku, w świąteczne popołudnie 11 Listopada, mieszkańcy Dębowca, Choronia i Gminy Poraj gromadzą się na wspólnej modlitwie przy Mogile Poległych w II wojnie światowej.

Nie inaczej było w trakcie tegorocznego święta. Doroczna Msza święta za Ojczyznę celebrowana przez ks. kanonika proboszcza Jana Lisieckiego, odbyła się z udziałem licznie zgromadzonych mieszkańców miejscowości oraz m.in. wicestarosty myszkowskiej Anny Sochy-Korendo, wójta Łukasza Stachery, zastępcy wójta Katarzyny Kaźmierczak, przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pawłowskiego, sołtysów Edwarda Mizery z Choronia i Anny Ociepki z Dębowca.

Msza odbyła się w asyście żołnierzy rezerwy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Poraju, którzy wykonali salwę honorową z broni czarnoprochowej, druhów ochotników ze wszystkich jednostek z gminy, harcerzy, młodzieży szkolnej, seniorów i licznie zgromadzonych mieszkańców. Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Choronia.

Po mszy świętej, w intencji Ojczyzny z okazji Jubileuszu, przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze, emeryci i społeczność lokalna złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na Mogile Poległych. Władze Gminy Poraj uhonorowały organizacje i osoby przyczyniające się do krzewienia idei patriotycznych, w tym: ks. prof. Mariana Dudę, ks. kanonika Jana Lisieckiego, Ochotnicze Straże Pożarne w Poraju, Choroniu, Żarkach Letnisku, Jastrzębiu, Kuźnicy Starej i Gęzynie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choroniu, Orkiestrę Dętą w Choroniu, Sołtysa i Radę Sołecką w Choroniu, Sołtys i Radę Sołecką w Dębowcu, Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Choroniu, Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pawłowskiego i radnych.

Więcej zdjęć: www.ugporaj.pl

 

Foto: UG Poraj

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *