Ogłoszenia

Usuwanie azbestu

Urząd Gminy Poraj przystępuje do realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą: „Dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynków lub z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap VI”.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców zamierzających skorzystać z ww. dofinansowania o konieczności złożenia wniosku wraz ze stosownymi dokumentami w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 r.

Druk wniosku dostępny jest w wersji papierowej w pok. 108 w Urzędzie Gminy w Poraju w godzinach pracy urzędu.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie zostaną objęte dofinansowaniem w ramach Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Poraj w 2019 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 34 366 85 83.

 

 

Foto: arch. UG Poraj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *