Odkłamujemy fake news

Zawiadomienie pożywką dla mediów!

Złożone przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wójta Gminy Poraj jest aktualnie świetną pożywką dla sterowanych politycznie mediów, które mogą bezkarnie sobie poużywać zastawiając na fotografiach oczy wójta Gminy Poraj i pracownika Urzędu Gminy, sugerując tym samym, że są to osoby, którym postawiono zarzuty prokuratorskie. Dziś tematem […]

Odkłamujemy fake news

Gmina Poraj vs. Katarzyna Kieras 8:0

Redaktor naczelna Gazety „Demokratyczna” wciąż nie ustaje w próbach dyskredytowania organów Gminy Poraj, nieustannie wnosząc kolejne skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, chwaląc się przy tym na prowadzonych przez siebie profilach na portalach społecznościowych. Jak dotąd żadna z tych skarg nie została uwzględniona przez sąd w I instancji. Wszystkie skargi p. Kieras zostały oddalone, […]

Odkłamujemy fake news

100% skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na odnawialne źródła energii (OZE)

Począwszy od 2011 roku Gmina Poraj złożyła 15 wniosków o przystąpienie do realizacji rozmaitych programów ograniczających negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko. Wszystkie te wnioski zostały pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do realizacji. W sumie pozyskaliśmy: 4.714.504,40 zł!