Aktualności Odkłamujemy fake news

Kolejna pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Gmina Poraj otrzymała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. To kolejna w ostatnich dniach, po projekcie budżetu, pozytywna opinia, którą Gmina otrzymała z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Aktualnie Gmina Poraj konsekwentnie wdraża zapisy Programu Postępowania Naprawczego.

Odkłamujemy fake news

Informacja dot. utylizacji przeterminowanych leków

Na podstawie art. 3 pkt. 2 Rozdział 2 Uchwały 187(XXIII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj operator, który na mocy wygranego przetargu podpisał z Gminą Poraj umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ma obowiązek odbierania m.in. przeterminowanych leków i chemikaliów. […]

Odkłamujemy fake news

Kilka faktów z funkcjonowania OSP Gęzyn

Jak w każdej gminie także w Gminie Poraj funkcjonują jednostki działające prężnie, mające dużą liczbę strażaków, z dużą ilością wyjazdów do zdarzeń i sporą liczbą druhów w swoich szeregach oraz te, które są mniejsze. Taką jednostką jest np. OSP Gęzyn. Co nie oznacza, że potrzeby druhów OSP z takich jednostek są zaniedbywane przez władze gminne i […]

Odkłamujemy fake news

Jak daleko może się posunąć opozycja z blogerem z Cisia na czele?

Były już kłamstwa o zakupach Pani Wicewójt. Były już insynuacje na temat inwestycji gminnych. Były już nieprawdziwe informacje na temat zadłużenia gminy. Było już obrażanie, hejtowanie, poniżanie urzędników, społeczników i wielu środowisk gminnych. Było już dno dziennikarstwa (czy w ogóle można nazwać to dziennikarstwem, a nie zawodowym hejtowaniem?)

Odkłamujemy fake news

Prawo wodne – rządowe, nie gminne

Po raz pierwszy w historii, cen za dostarczanie wody i odbiór ścieków nie zatwierdzał wójt, ani rada gminy. Dlaczego? Z początkiem 2018 roku weszła w życie nowa ustawa. Odebrano wówczas kompetencje samorządom do ustalania cen, a nadano je specjalnie powołanej państwowej instytucji „Wody Polskie”, co było wówczas przedmiotem ożywionej dyskusji politycznej, skupiającej się na tym, […]

Odkłamujemy fake news

Sukces gimnazjalistów z Poraja, …czyli z czego nie jest dumny Niedoszły Senator z Nowoczesnej

Wprawdzie gimnazja znikną z edukacyjnej przestrzeni dopiero za rok, ale już teraz daje się odczuć pewne zniecierpliwienie wszystkich tych, którzy zrobiliby wiele, aby stało się to tu i teraz. Zanim jednak przestanie istnieć Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Poraju, zanim ktoś zgasi symboliczne światło i nienawistne słowo „gimnazjum” na trwałe zniknie z edukacyjnego słownika, spróbujmy […]