Było/Jest

Dworzec PKP w Poraju

Stację kolejową III klasy w Poraju wybudowano w latach 1847-1849 w ramach Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, która zawierała budynek stacji z kasą biletową, poczekalnią i bufetem dla podróżnych, mieszkanie zawiadowcy, nastawnię z warsztatem naprawczym, stację pomp z wieżą ciśnień, magazyn towarów oraz domy mieszkalne dla kolejarzy. W czasie II wojny światowej właśnie tu była stacja graniczna między […]