Ogłoszenia

Usuwanie azbestu

Urząd Gminy Poraj przystępuje do realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą: „Dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynków lub z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap VI”.

Będzie się działo

„Działaj lokalnie”

Centrum Inicjatyw Lokalnych po raz szósty ogłasza nabór wniosków dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Pula do rozdania wynosi 41 800 tysięcy złotych. Spotkanie informacyjne w Gminie Poraj odbędzie się we wtorek 22 maja o godz. 9.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Poraju (budynek Dworca PKP). Zapraszamy!

Ogłoszenia

Dofinansowanie do wymiany pieców

Urząd Gminy Poraj przystępuje do realizacji projektu pn. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj – Etap III”, przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej oraz mieszkaniowej.

Odkłamujemy fake news

Tu są te miliony!

Kolejny artykuł piętnujący Gminę Poraj, kolejne dane wyrwane z kontekstu i kolejne wnioski wyssane z palca pojawiły się na stronie blogera Pawła Gąsiorskiego z Cisia. My jednak będziemy rzetelni i przedstawimy, gdzie tak naprawdę podziały się miliony dla Gminy Poraj. Bo one realnie przełożyły się na zrealizowane inwestycje, projekty społeczne i edukacyjne. One naprawdę u […]