Było/Jest

Dworzec PKP w Poraju

Stację kolejową III klasy w Poraju wybudowano w latach 1847-1849 w ramach Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, która zawierała budynek stacji z kasą biletową, poczekalnią i bufetem dla podróżnych, mieszkanie zawiadowcy, nastawnię z warsztatem naprawczym, stację pomp z wieżą ciśnień, magazyn towarów oraz domy mieszkalne dla kolejarzy. W czasie II wojny światowej właśnie tu była stacja graniczna między […]

Odkłamujemy fake news

Cywilizacyjny skok ochotniczych straży pożarnych w Gminie Poraj

Władze Gminy przywiązują szczególną wagę do zapewnienia należytego bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy. Bezpieczeństwo publiczne, to nie tylko ochrona przeciwpożarowa, ale również ogół spraw związanych z planowaniem, organizacją i realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i współpracy z zawodową strażą i policją. Największy nacisk w Gminie Poraj kładziony jest na rozwój ochotniczych straży […]